wp58164808.pngHet Goodfield Instituut helpt bedrijven personeel te screenen. Strategische Analyse biedt diepte profielen van personen en hun motivatie's en strategieën; in het bijzonder inzake eerlijkheid, integriteit, betrouwbaarheid en de capaciteit om met druk en stress om te gaan.

 

Hoe doen we dat?

Het Goodfield Instituut maakt van uw kandidaat een korte video van zijn/haar Non Verbal Leak (NVL). Met behulp van speciale videotechnieken komt een uniek patroon te voorschijn van non verbale reacties. Deze reacties worden gecategoriseerd tot één van twaalf mogelijke persoonlijkheidstypes. Deze geven unieke percepties en reacties, die een patroon vormen.

 

 

Zodra het individuele persoonlijkheidstype is vastgesteld wordt deze vergeleken en gecontrasteerd om het unieke interactie patroon te zien.

 

Deze informatie verschaft een helder beeld van het individu binnen een organisatie, alsmede de sterke en zwakke kanten die de persoon meebrengt naar deze bepaalde werkplek. Hiermee krijgt u inzicht in bijvoorbeeld hoe iemand beslissingen zal nemen, wat voor soort leider hij/zij is, hoe iemand omgaat met spanning…….

 

 

wp0b631d9b.png

De data geven diepe, onbewuste informatie weer die ter zake is, testbaar en controleerbaar en verschaft een uniek beeld van de onbewuste strategieën van de mensen in een organisatie.

 

wp4dad4a58.png

Het resultaat van Strategische Analyse is

een betere werving van personeel;

een sterker  management

en dus een meer flexibele en succesvolle organisatie.